Karta informacyjna 66/2020

  • Nr karty/rok 66/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.10.2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.66.2017 (zmienionej decyzją z dnia 15.01.2019 r., znak: ŚG-III.7120.5.1.2019)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.66.2.2017
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 29.10.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.02.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian