Karta informacyjna 663/2019

  • Nr karty/rok 663/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7241.6.2017/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szerzawy, gm. Mogilno, wydanej Mogileńskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szerzawy, gm. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.15.2019/MB
  • Dokument wytworzył Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno.
  • Data dokumentu 04.09.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.09.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian