Karta informacyjna 668/2016

  • Nr karty/rok 668/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-G.7245.7.10.2016 o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania za produkt uboczny odpadów w postaci trocin, zrębki i kory, zgłaszanych przez „DMD-BIS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dworcowej 32c, 88-230 Piotrków Kujawski.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7245.7.10.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.11.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.11.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117, tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian