Karta informacyjna 671/2017

  • Nr karty/rok 671/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na nieruchomości 101/6 (obręb 23), położonej przy ul. Szosa Bydgoska 62A w Toruniu, kolidujących z budową sieci kanalizacji sanitarnej waz z odgałęzieniami bocznymi
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na nieruchomości 101/6 (obręb 23), położonej przy ul. Szosa Bydgoska 62A w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.56.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 27.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 553/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian