Karta informacyjna 673/2016

  • Nr karty/rok 673/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 541, tj. budowa przepustów na działkach nr 724/1, 2953/1, 2953/5 obręb Żuromin, działkach nr 32/1, 32/2, 41/1, 41/2, 220/1 obręb Franciszkowo, działkach nr 356/3, 357/3, 349/1, 269, 261, 262, 144/4 obręb Chamsk, działce nr 357 obręb Karniszyn, działce nr 214 obręb Sadłowo-Parcele, działkach nr 643, 344 obręb Bieżuń, działkach nr 370, 370/1, 457, 482 obręb Jonne oraz na działkach znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nr 80/3 obręb Sadłowo-Parcele, nr 1, 2 obręb Karniszyn-Parcele w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok. 55+328 do km 72+775.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gminy: Bieżuń, Lutocin, Żuromin. Województwo Mazowieckie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.128.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Data dokumentu 12.10.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 303/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian