Karta informacyjna 673/2017

  • Nr karty/rok 673/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody - ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją przebudowy ul. Konrada Grasera w Toruniu, zlokalizowanych w pasie drogowym, rosnących na nieruchomości nr 179, 183 (obręb 31).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.73.2017
  • Dokument wytworzył Miejski Zarząd Dróg ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 01.08.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian