Karta Informacyjna 679/2018

  • Nr karty/rok 679/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/17/07 zmienionej decyzją Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.43.2014.DL, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla DAMIX Sp. z o. o., ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3, 87-500 Rypin na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji technologicznie powiązanych, zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 w Rypinie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rypin, pow. rypiński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.6.2015.MC
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 10.07.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 62 15 888
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 164/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian