Karta informacyjna 682/2017

  • Nr karty/rok 682/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Pana Lecha Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego Lech Rutkowski, Kałdus 16, 86-200 Chełmno, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC, zmienionego decyzją z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.85.2014.SN, na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych – pochodnych węglowodorów zawierających tlen, tj. estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, zlokalizowaną w m. Kałdus, gm. Chełmno
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kałdus, gm. Chełmno, pow. chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.1.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 26.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 62 15 841
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 438/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian