Karta informacyjna 684/2019

  • Nr karty/rok 684/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca w całości postępowanie w sprawie usunięcia drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca w całości postępowanie w sprawie usunięcie drzewa z terenu nieruchomości nr 404/4, obręb 61, położonej przy ul. Turystycznej w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Rodzinnego Ogrodu Działkowego REKREACJA w Toruniu, ul. Turystyczna 53, 87-100 Toruń w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości nr 404/4, obręb 61, położonej przy ul. Turystycznej w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.83.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.09.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.09.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 634/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.10.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian