Karta informacyjna 685/2018

  • Nr karty/rok 685/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca zezwolenie na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca decyzję z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.96.2017
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.96.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bajecznej 1 we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 3/227, Włocławek KM 28
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.8.5.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 26.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 136/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian