Karta informacyjna 686/2018

  • Nr karty/rok 686/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca zezwolenie na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca decyzję z dnia 30 listopada 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.87.2017
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.87.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Lisek – Wysoka we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek 1/9, 1/13, 1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/22, 1/27, 1/28, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, Włocławek KM 40
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.8.6.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 26.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 137/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian