Karta Informacyjna 688/2016

  • Nr karty/rok 688/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek: nr 657, 656, 323, 290, 674 obręb 53, przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.34.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 01.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 683/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian