Karta Informacyjna 689/2016

  • Nr karty/rok 689/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja umarzająca
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 293/36, przy ul. Krynickiej 8 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.35.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 04.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 684/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian