Karta informacyjna 69/2020

  • Nr karty/rok 69/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca pierwotną decyzję z dnia 05.10.2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.66.2017, zmieniona decyzją z dnia 15.01.2019 r., znak: ŚG-III.7120.5.1.2019
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę pierwotnej decyzji administracyjnej Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 05.10.2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.66.2017, zmieniona decyzją z dnia 15.01.2019 r., znak: ŚG-III.7120.5.1.2019
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.66.2.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 25.11.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 66/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.03.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian