Karta informacyjna 695/2016

  • Nr karty/rok 695/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu INNE
  • Nazwa dokumentu Decyzja ustalająca wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza od II półrocza 2010 r. do II półrocza 2012 r. dla Pana Michała B.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu POWIETRZE
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kończewice, toruński, Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-K.7252.1.3.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska
  • Data dokumentu 09.11.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.11.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń nr tel. 784 994 165; e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian