Karta informacyjna 698/2020

  • Nr karty/rok 698/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne; inne wynikające z art. 215 Poś
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/02/07 ze zm., na eksploatację instalacji do chowu drobiu
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Prądocin, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie 7
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.14.2019
  • Dokument wytworzył A. Frischke-Kaźmierczak
  • Data dokumentu 22.08.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul Waryńskiego 4, 86-300 Grudziądz
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.10.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian