Karta informacyjna 699/2018

  • Nr karty/rok 699/2018
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie - aktualizacja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Aktualizacja dotycząca zgłoszenia instalacji Bazy Paliw nr 11 zlokalizowanej w Zamku Bierzgłowskim
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Aktualizacja zgłoszenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
  • Obszar, którego dokument dotyczy Zamek Bierzgłowski, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7223.3.2018
  • Dokument wytworzył PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
  • Data dokumentu 15.01.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian