Karta Informacyjna 700/2017

  • Nr karty/rok 700/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody - ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo” zadanie I – kierunek Bielawy – Głogowo, rosnących na nieruchomości nr 280/5, 280/3, 287/1, 245/5, 243/5 w obrębie 53 oraz na nieruchomości nr 80/20, 80/18, 80/19, 75/7, 76/4, 72/4 w obrębie 54 w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.65.2017
  • Dokument wytworzył Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 21.07.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian