Karta informacyjna 701/2018

  • Nr karty/rok 701/2018
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji gazowej o mocy 2088 kW - kotłowni budynku produkcyjnego, zlokalizowanej na terenie D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. przy ulicy Duniowskiej 9 we Włocławku
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7223.6.2018
  • Dokument wytworzył D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. ul. Duniowska 9, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 07.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian