Karta informacyjna 70/2020

  • Nr karty/rok 70/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 15 w Toruniu na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości nr 585 (obręb 67) przy ul. Podgórskiej 15 w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 15 w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości nr 585 (obręb 67) przy ul. Podgórskiej 15 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.120.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 10.01.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.01.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 984/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian