Karta informacyjna 703/2018

  • Nr karty/rok 703/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.05.2015 r., znak: ŚG-IV.7222.3.2014.AMK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A, ul. Chemików 7, 09-411 Płock na eksploatację Elektrowni gazowo-parowej o mocy 460 MW, zlokalizowanej we Włocławku, w obrębie 004 – Kawka, na terenie działki nr 4/44 (ul. Wiklinowa) w sąsiedztwie obszaru przemysłowego ANWIL S.A.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, pow. włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.11.2018
  • Dokument wytworzył Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
  • Data dokumentu 12.07.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 6215888
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian