Karta informacyjna 705/2017

  • Nr karty/rok 705/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07, ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego Fermy Drobiu w Solcu Kujawskim przy ul. Kopernika 9.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana oznaczenia prowadzącego instalację, zmiana gospodarki wodnej
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gmina Solec Kujawski
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.8.2017
  • Dokument wytworzył Izabela F., Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski
  • Data dokumentu 25.09.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 115, tel. 56 62 15 872
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian