Karta informacyjna 705/2018

  • Nr karty/rok 705/2018
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie - aktualizacja
  • Temat dokumentu Wytwarzanie pól elektromagnetycznych
  • Nazwa dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Jasiniec, w związku z jej przebudową na odcinku od bramki Stacji elektroenergetycznej Bydgoszcz Zachód do istniejącego słupa nr 9
  • Obszar, którego dokument dotyczy gm. Białe Błota, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7023.1.1.2018
  • Dokument wytworzył Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
  • Data dokumentu 20.06.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian