Karta informacyjna 71/2020

  • Nr karty/rok 71/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń na usunięcie 5 szt. drzew z terenu nieruchomości: przy ul. Kwiatowej (dz. nr 307, obręb 32), Pl. F. Skarbka (dz. nr 381, obręb 49), ul. Okólnej (dz. nr 688, obręb 67), ul. Rudackiej (dz. nr 1056/1, obręb 66) w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Torunia o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu nieruchomości: przy ul. Kwiatowej (dz. nr 307, obręb 32), Pl. F. Skarbka (dz. nr 381, obręb 49), ul. Okólnej (dz. nr 688, obręb 67), ul. Rudackiej (dz. nr 1056/1, obręb 66) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.112.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 13.01.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.01.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 905/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian