Karta informacyjna 715/2017

  • Nr karty/rok 715/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód z rzeki Wdy w km 8+100 – numer ewidencyjny działki 354, obręb Przechowo, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica
   województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 1 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Świecie województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.101.2017
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Zbigniew Szyszko
  • Data dokumentu 12.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian