Karta informacyjna 718/2017

  • Nr karty/rok 718/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.30.2017, zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r., znak: ŚG.I.7243.50.2014.TW, udzielającą Panu Krzysztofowi Bonieckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki, ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz (NIP 9531011656, REGON 091195990) pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem działalności w Paterku przy ul. Przemysłowej 9, 87-100 Nakło nad Notecią.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.30.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian