Karta informacyjna 719/2017

  • Nr karty/rok 719/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – legalizacja urządzenia wodnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Legalizacja urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 44, obręb ewidencyjny Szarlej, służącej do wprowadzania do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szarlej, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.104.2017
  • Dokument wytworzył KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o., Kobylniki 8, 88-150 Kruszwica
  • Data dokumentu 29.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian