Karta informacyjna 7/2017

  • Nr karty/rok 7/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej w ilości przekraczającej 210 DJP, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym nr 83/2 w miejscowości Mościska, gmina Skrwilno, powiat rypiński.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.10.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 14.12.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 337/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian