Karta informacyjna 7/2018

  • Nr karty/rok 7/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek PCB TECH Sp. z o.o., ul. Traugutta 42 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r., znak: ŚG.I.7243.15.2013.MC, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 304, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: ŚG.I.7243.7.2014.MC, z dnia 30 marca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.6.2017, z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.13.2017.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.42.2017
  • Dokument wytworzył PCB TECH Sp. z o.o., ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Data dokumentu 06.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian