Karta informacyjna 720/2017

  • Nr karty/rok 720/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin- Jeziorna o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji sieci elektroenergetycznej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.36.2017
  • Dokument wytworzył PSE S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  • Data dokumentu 25.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian