Karta Informacyjna 721/2016

  • Nr karty/rok 721/2016
  • Rodzaj dokumentu Projekt programu ochrony powietrza
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.721.32.2016
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.12.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok.213, tel. 882 054 432
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/projekt-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-kujawsko-pomorskiejze- wzgledu-na-przekroczenie-poziomu-docelowego-i-dopuszczalnego-pylu-zawieszonego-pm25/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian