Karta informacyjna 72/2020

  • Nr karty/rok 72/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35 w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomościach: nr 74, 42 i 43, obręb 68 w Toruniu (ul. Rudacka)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasto Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.9.2020
  • Dokument wytworzył Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35 w Toruniu
  • Data dokumentu 15.01.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian