Karta informacyjna 722/2017

  • Nr karty/rok 722/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewu
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń na usunięcie krzewu kolidującego z wymianą przewodu wodociągowego, rosnącego na nieruchomości nr 137 (obręb 11) przy ul. Chrobrego 5-9 w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu kolidującego z wymianą przewodu wodociągowego, rosnącego na nieruchomości nr 137 (obręb 11) przy ul. Chrobrego 5-9 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.43.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 06.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 401/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian