Karta informacyjna 725/2016

  • Nr karty/rok 725/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: Tryszczyn (bez węzła) - Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Bydgoszcz Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.105.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 29.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 244/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian