Karta informacyjna 726/2016

  • Nr karty/rok 726/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowa rurociągów melioracyjnych, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, przejście infrastruktury liniowej pod korytami cieków w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Szubin, Gmina Żnin Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.117.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 11.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 236/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian