Karta informacyjna 726/2018

  • Nr karty/rok 726/2018
  • Rodzaj dokumentu Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem
  • Temat dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Przystąpienie do opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.721.1.2018
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 24.08.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok.211, tel. 566215835
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/informacja-o-przystapieniu-do-opracowywania-projektu-dokumentu-pn-program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-odcinkow-kolejowych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-po-ktorych-przejezdza-pon/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian