Karta informacyjna 732/2017

  • Nr karty/rok 732/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr 107/31 obręb 6 przy ul. Żeromskiego 11 oraz na nieruchomości nr 177/40 obręb 5 przy ul. Fałata 71-79 i 101-109 w Toruniu.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr 107/31 obręb 6 przy ul. Żeromskiego 11 oraz na nieruchomości nr 177/40 obręb 5 przy ul. Fałata 71-79 i 101-109 w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.70.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 10.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 583/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian