Karta Informacyjna 738/2018

  • Nr karty/rok 738/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew - zamiana drzewa przeznaczonego do usunięcia rosnącego na działce nr 32/16, obręb 77 położonej przy ul. Poznańskiej 296C w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń , Gmina Miasto Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.8.65.2018
  • Dokument wytworzył Osoba fizyczna
  • Data dokumentu 22.08.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian