Karta informacyjna 739/2018

  • Nr karty/rok 739/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z projektowanym parkingiem przed istniejącym budynkiem Domu Pomocy Społecznej, rosnących na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 740/1, 736/4 (obręb 32) położonych przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasto Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.84.2018
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 20.08.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian