Karta Informacyjna 740/2018

  • Nr karty/rok 740/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ostrówiec, gm. Sadki, zarządzanego przez Gminę Sadki, ul. Strażacka 11, 89110 Sadki.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – umorzenie postępowania administracyjnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Ostrówiec, gm. Sadki, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.8.2018/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 30.05.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.05.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian