Karta informacyjna 74/2017

  • Nr karty/rok 74/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi związane z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Osielsko, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.10.2017
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Adam Dzięgo
  • Data dokumentu 17.02.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.02.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian