Karta informacyjna 749/2019

  • Nr karty/rok 749/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7222.7.2017/MB, wydanego dla ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz na prowadzenie instalacji –składowisko odpadów niebezpiecznych zawierającychazbest w m. Małociechowo, gm. Pruszcz.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianędecyzji –pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Małociechowo, gm. Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.19.2019/MB
  • Dokument wytworzył ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120
  • Data dokumentu 27.08.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.08.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.10.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian