Karta informacyjna 75/2017

  • Nr karty/rok 75/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2016.MB, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.3.2017/MB
  • Dokument wytworzył Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 21.02.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.02.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian