Karta informacyjna 76/2017

  • Nr karty/rok 76/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/3/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, pow. bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.21.2016
  • Dokument wytworzył Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 14.11.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 784 952 044
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Wyłączenie z udostępnienia publicznego załącznika nr 4 do wniosku, dotyczącego danych technologicznych prowadzonego procesu
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian