Karta informacyjna 76/2018

  • Nr karty/rok 76/2018
  • Rodzaj dokumentu Postępowanie wszczęte z urzędu
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie zamknięcia oraz wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o. o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.6.2018/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 29.01.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117 tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian