Karta informacyjna 769/2017

  • Nr karty/rok 769/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń na usunięcie drzew suchych i zamierających, stwarzających zagrażanie bezpieczeństwu osób i mienia, rosnących na nieruchomościach nr: 259/3 (obręb 46) przy ul. Chrzanowskiego 29, 305 (obręb 48) przy ul. Chrobrego 51, 313 (obręb 48) przy ul. Chrobrego, 93 (obręb 62) przy ul. Turystycznej, 103 (obręb 18) przy ul. Wały gen. Sikorskiego, 359 (obręb 46) przy ul. Barwnej 1 w Toruniu.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew suchych i zamierających, stwarzających zagrażanie bezpieczeństwu osób i mienia, rosnących na nieruchomościach nr: 259/3 (obręb 46) przy ul. Chrzanowskiego 29, 305 (obręb 48) przy ul. Chrobrego 51, 313 (obręb 48) przy ul. Chrobrego, 93 (obręb 62) przy ul. Turystycznej, 103 (obręb 18) przy ul. Wały gen. Sikorskiego, 359 (obręb 46) przy ul. Barwnej 1 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.62.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 24.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 473/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian