Karta Informacyjna 770/2017

  • Nr karty/rok 770/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew, na nieruchomości nr 32/16 (obręb 77) przy ul. Poznańskiej 296 c w Toruniu (działka rekreacyjna nr 81 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Sosnami”).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, na nieruchomości nr 32/16 (obręb 77) przy ul. Poznańskiej 296 c w Toruniu (działka rekreacyjna nr 81 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Sosnami”).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.60.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 20.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 554/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian