Karta informacyjna 777/2018

  • Nr karty/rok 777/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca.
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 4 maja 2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.17.2017
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew - dot. zmiany gatunku drzew przewidzianych do nasadzeń zastępczych, które posadzić należy na terenie nieruchomości nr 32/25, obręb 45 przy ul. Płaskiej w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.8.66.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 10.09.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.09.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 757/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian