Karta informacyjna 780/2018

  • Nr karty/rok 780/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.09.2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.8.2018, zmieniająca na wniosek strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r., znak: ŚG.I.7243.12.2013.TW, pozwalającą Przedsiębiorstwu Karat Elektro Recykling S.A., ul. Polna 115, 87-100 Toruń na wytwarzanie, zbieranie oraz odzysk odpadów w związku z prowadzeniem instalacji znajdującej się na terenie zakładu Karat Elektro Recykling S.A., ul. Toruńska 64, 87-162 Lubicz.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Lubicz, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.8.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 04.09.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.09.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian