Karta informacyjna 78/2017

  • Nr karty/rok 78/2017
  • Rodzaj dokumentu Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji amoniaku i wytwórni kwasu azotowego, zlokalizowanych przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku, należących do ANWIL S.A.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Włocławek, gmina Miasto Włocławek, powiat Miasto Włocławek, Województwo Kujawsko- Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.15.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 25.01.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.01.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213, tel. 56 62 15810
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 349/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian